Những thông tin và hướng dẫn bên dưới đây được áp dụng cho nhà bán đăng ký mở TikTok Shop tại Việt Nam.

Tổng quan về TikTok shop

Các Nguyên tắc Đăng ký Người bán trên TikTok Shop này đã được soạn thảo với mục đích rõ ràng là:
​• Xây dựng một môi trường mua sắm tích cực trên TikTok Shop
​• Cung cấp trải nghiệm mua sắm mà người tiêu dùng có thể cảm thấy yên tâm.
Tất cả người bán cung cấp sản phẩm để bán qua Tiktok Shop phải làm theo các hướng dẫn này.
Người bán phải cung cấp một số thông tin và tài liệu nhất định ở giai đoạn đăng ký.

Vì nhu cầu của chương trình đăng ký, bạn phải cung cấp cho TikTok shop thông tin chính xác về tên pháp lý, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ e-mail của doanh nghiệp bạn cũng như bất kỳ thông tin nào khác mà TikTok shop có thể yêu cầu, bao gồm thông tin để xác định các chủ sở hữu có lợi của doanh nghiệp.

Thông tin bạn cung cấp phải bằng ngôn ngữ mà TikTok shop chấp nhận. TikTok shop sẽ xem xét đơn đăng ký của bạn và có thể yêu cầu các tài liệu bổ sung để xem xét vòng thứ hai trước khi kết quả xem xét có thể được hoàn trả cho bạn.

Các Hướng dẫn đăng ký cho người bán của TikTok này sẽ được cập nhật định kỳ. Vui lòng kiểm tra trang này thường xuyên để đảm bảo rằng bạn (với tư cách là người bán) đang tuân thủ các huiwngx dãn hiện hành của TikTok shop.

Tiktok shop
TikTok shop

Hướng dẫn đăng ký

Điều kiện để đăng ký

• TikTok Shop chỉ chấp nhận người bán đã đăng ký tại Việt Nam.
• Phạm vi kinh doanh và thời hạn hiệu lực của bạn phải phù hợp với phạm vi kinh doanh và thời hạn hiệu lực được nêu trên giấy phép kinh doanh hiện hành trong khu vực cai quản của nơi bạn thành lập doanh nghiệp.
• Người bán đã bị cơ quan thương mại hoặc bảo vệ người tiêu dùng hành động cưỡng chế hoặc hiện đang bị cơ quan thương mại hoặc bảo vệ người tiêu dùng điều tra. Không được đăng ký lại làm người bán trên TikTok Shop. Cụ thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các kế hoạch Ponzi, MLM hoặc bán hàng đa cấp. Người bán hiện tại chịu sự cưỡng chế hoặc điều tra như vậy có thể bị đình chỉ cho đến khi kết quả điều tra có lợi cho người bán. Hoặc cho đến khi bất kỳ biện pháp trừng phạt thực thi nào hết hiệu lực.

Nguyên tắc về tên cửa hàng

Bạn phải tạo tên cửa hàng để bán hàng trên TikTok Shop theo các yêu cầu dưới đây.

Cách đặt tên cửa hàng cơ bản


• ​Tên cửa hàng phải đại diện chính xác cho doanh nghiệp của bạn.
• ​Tên cửa hàng không được chứa nhiều hơn 40 ký tự.
​• TikTok shop không cho phép bất kỳ thông tin bất hợp pháp nào xuất hiện trong tên cửa hàng. Chẳng hạn như tên sản phẩm bị cấm hoặc ngôn ngữ phân biệt đối xử.
• ​TikTok shop không cho phép tên cửa hàng chứa bất kỳ ngôn ngữ chính trị không phù hợp hoặc thông tin khác có thể gây ra hiểu lầm, định kiến, tranh chấp hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến người tiêu dùng.
• ​TikTok shop không cho phép bất kỳ lời nói căm thù hoặc thông tin tấn công hoặc kích động bạo lực. Chống lại các cá nhân hoặc nhóm dựa trên các thuộc tính được bảo vệ trong tên cửa hàng.
• ​TikTok shop không cho phép bất kỳ thông tin nào có tính chất khiêu dâm hoặc tục tĩu.
​• TikTok shop không cho phép bất kỳ nội dung lạm dụng nào trong tên cửa hàng. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở đe dọa bạo lực, quấy rối tình dục, nhân xét xúc phạm về ngoại hình, đặc điểm nhân cách trí tuệ và vệ sinh.
• ​TikTok shop không cho phép bất kỳ tên cửa hàng nào sử dụng các yếu tố liên quan đến TikTok mà không có sự cho phép của TikTok. Tương tự, TikTok shop không cho phép sử dụng các yếu tố liên quan đến nền tảng của bên thứ ba mà không được phép. Chẳng hạn như Lazada, Shopee, Amazon, Instagram, Facebook, v.v.

Cách đặt tên cửa hàng nâng cao


• ​TikTok shop không cho phép bất kỳ tên cửa hàng nào sử dụng bất kỳ tên thương hiệu nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chủ sở hữu thương hiệu. Ngoài ra, tên cửa hàng không được gây hiểu lầm cho bất kỳ thương hiệu nào của bên thứ ba. Nếu bạn sử dụng các từ chính thức, hàng đầu, được ủy quyền.

• Thương hiệu hoặc các từ tương tự trong tên cửa hàng của mình, bạn phải gửi giấy ủy quyền cần thiết từ chủ sở hữu thương hiệu. Lưu ý rằng yêu cầu này cũng áp dụng cho hồ sơ người dùng TikTok.
• ​TikTok shop không cho phép bất kỳ tên cửa hàng nào chứa mô tả so sánh. Chẳng hạn như tốt hơn , tốt nhất , đấu với , v.v.
• ​TikTok shop không cho phép tên cửa hàng trùng lặp với người bán khác trên TikTok Shop.
​• TikTok shop không cho phép sử dụng thông tin liên hệ bên ngoài và trang web làm một phần của tên cửa hàng, chẳng hạn như số điện thoại, thông tin tài khoản mạng xã hội, http , .com , v.v.
​Tên cửa hàng phải được trình bày bằng ngôn ngữ chính thức của thị trường liên quan do TikTok hỗ trợ.
​• TikTok shop khuyến khích đặt tên cửa hàng rõ ràng và thể hiện chính xác hoạt động kinh doanh thương mại của cửa hàng. Do đó, tên cửa hàng phải tuân thủ các yêu cầu như sau:
​Tên cửa hàng phải là một chuỗi văn bản hoặc chữ và số không có ký tự đặc biệt. (*. \? v.v.) Các số thuần túy không được phép sử dụng.
​​• Không được phép sử dụng các từ thuần túy chung chung hoặc chỉ danh mục trong tên cửa hàng
•Kkhông đại diện cho doanh nghiệp một cách rõ ràng và đầy đủ. Chẳng hạn như Ô tô , Cửa hàng và Cửa tiệm, v.v.

Sổ địa chỉ

Bạn phải cung cấp thông tin liên hệ hợp pháp, hợp lệ và vào sổ địa chỉ của mình. Thông tin địa chỉ phải bao gồm quốc gia, tỉnh, quận và địa chỉ địa lý đầy đủ. Thông tin liên hệ của bạn phải được trình bày bằng ngôn ngữ được TikTok chấp nhận.

Thuyết minh

Người đăng ký cá nhân

Đối với các người đăng ký cá nhân, TikTok shop chỉ cho phép công dân Việt Nam. Thị trường đích là người bán cá nhân. Các yêu cầu sau phải được đáp ứng khi bạn gửi đơn đăng ký cho TikTok shop.
​• ​Các tài liệu nhận dạng như quy định trong 4.3 dưới đây; và
​​• Người đăng ký phải đạt độ tuổi tối thiểu của hợp đồng theo luật của thị trường đích.

Bên đăng ký doanh nghiệp

Đối với các tổ chức doanh nghiệp, TikTok shop có thể yêu cầu bạn cung cấp cho TikTok shop giấy phép kinh doanh, đăng ký hoặc các tài liệu chính thức tương tự, để chứng minh bạn đủ điều kiện theo luật hiện hành để bán sản phẩm / dịch vụ của mình qua TikTok Shop. Nếu có thể áp dụng, các tài liệu đó cũng phải đáp ứng các yêu cầu như sau:
​• ​Tên của người đại diện hợp pháp mà bạn liệt kê phải khớp với tên trên ID mà bạn cung cấp cho TikTok shop.
​Nếu có thể áp dụng, giấy phép kinh doanh hoặc đăng ký công ty phải do cơ quan chính phủ có thẩm quyền cấp và có hiệu lực tại thời điểm mà người bán đăng ký kinh doanh.

Các giấy tờ đảm bảo pháp lý


​• ​Bạn phải đảm bảo hiệu lực của các tài liệu đó trong suốt thời gian kinh doanh của bạn trên TikTok Shop và thông báo cho TikTok shop về bất kỳ sự hết hạn, cấm, chấm dứt hoặc bất kỳ thay đổi nào khác về giấy phép kinh doanh hoặc tài liệu đăng ký của công ty bạn.
​• ​Trang tài liệu đầy đủ của giấy phép kinh doanh và đăng ký công ty (nếu có thể áp dụng) phải được nộp và tên của pháp nhân kinh doanh và các tên khác liên quan đến giấy phép hoặc đăng ký đó phải rõ ràng dễ hiểu.
​• ​Ảnh được quét phải có màu với chất lượng cao (không chấp nhận ảnh đen trắng). Không cho phép ảnh bị nghiêng, làm mờ, cắt xén hoặc ảnh chụp màn hình.
​• ​Tài liệu bạn gửi có thể là một trong các quy cách sau: png và jpg. Tên tài liệu phải là một chuỗi văn bản hoặc chữ và số không có bất kỳ ký tự đặc biệt nào (, \ ?,], v.v.).

Tài liệu thân phận Theo quyết định của mình

TikTok shop có thể yêu cầu bạn cung cấp cho TikTok shop giấy tờ thân phận cho mục đích xác minh. Bạn phải cung cấp giấy tờ thân phận (bản sao mặt trước và mặt sau). Giấy tờ cũng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

​• Các công ty / tập đoàn phải gửi giấy tờ thân phạn do chính phủ cấp về người đại diện theo pháp luật, giám đốc công ty hoặc cá nhân có quyền kiểm soát đáng kể (PSC)

​• Tên đầy đủ trên thẻ căn cước quốc gia phải khớp với tên đầy đủ của bạn đã đăng ký trên tài khoản TikTok Shop hoặc tên của người đại diện theo pháp luật được ghi trên giấy phép kinh doanh hoặc tài liệu đăng ký công ty của bạn. ​

• Phải là thẻ căn cước do chính phủ cấp và được công nhận bởi quốc gia mà bạn là công dân. ​Phải có hiệu lực tại thời điểm nộp tài liệu. Bạn nên đảm bảo rằng giấy tờ tùy thân của bạn có hiệu lực trong suốt thời gian hoạt động kinh doanh của bạn trên TikTok và thông báo cho TikTok shop về bất kỳ thay đổi nào về thông tin và hiệu lực.

Thẻ không thể thiếu khi đăng ký cửa hàng TikTok

​• Thẻ căn cước quốc gia cần bày ra thông tin cá nhân trên cả hai mặt của thẻ. ​

• Các bản sao phải rõ ràng. Hình ảnh tài liệu phải có chất lượng, màu sắc và độ dễ đọc cao.

​• Đối với tài liệu nhiều trang (ví dụ: mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước), hãy hợp lại các ảnh hai mặt thành một tài liệu một trang. ​Tài liệu bạn gửi có thể là một trong các quy cách sau: png và jpg.

• Tên tài liệu phải là một chuỗi văn bản hoặc chữ và số không có bất kỳ ký tự đặc biệt nào (, \ ?,], v.v.).

Nếu được yêu cầu, bạn cũng phải cung cấp cho TikTok shop thông tin thể hiện quyền sở hữu có lợi của người bán.

Tài khoản Ngân hàng

Bạn phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng chính xác.

Tên ngân hàng và tài khoản ngân hàng phải được trình bày chính xác.

​Đối với pháp nhân doanh nghiệp, tài khoản ngân hàng của bạn phải là tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và tên tài khoản ngân hàng phải nhất trí với tên pháp nhân kinh doanh trên giấy chứng nhận giấy phép kinh doanh hoặc tài liệu đăng ký công ty (nếu có thể áp dụng).

Đối với người đăng ký cá nhân, tên tài khoản ngân hàng của bạn phải nhất trí với tên trên giấy tờ thân phận mà bạn cung cấp cho TikTok shop.

Thông tin cần thiết khác

Ngoài thông tin chung ở trên áp dụng cho tất cả các TikTok Shop, TikTok shop có thể thu thập một số thông tin dựa trên các yêu cầu cụ thể của thị trường đích. Nếu bạn có thắc mắc về luật và quy định, TikTok shop đề nghị bạn nên tham khảo ý kiến của cố vấn pháp lý của bạn về những điều khoản này.

Thông tin bổ sung và kiểm tra

• Một pháp nhân kinh doanh đã được xác minh phải có không quá 5 tài khoản người bán được đăng ký trên TikTok Shop. Không thể đăng ký nhiều hơn 5 tài khoản dưới một thực thể.
• ​Khi gửi tài liệu đăng ký, bạn phải làm theo hướng dẫn trên màn hình.
​• Nếu TikTok shop cần thu thập bất kỳ thông tin hoặc tài liệu bổ sung nào do các yêu cầu hoặc quy tắc mới, TikTok shop sẽ thông báo các nội dung bổ sung tương ứng cho người bán.
​• Nếu có bất kỳ thay đổi nào về thông tin tài khoản của bạn và các tài liệu liên quan, TikTok shop sẽ xem xét vòng thứ hai tuân theo các nguyên tắc đăng ký người bán này.
​• TikTok shop có thể xem xét tài khoản của bạn và các tài liệu liên quan sau giai đoạn đăng ký mà không thông báo trước. Nếu bạn không thông báo cho TikTok shop về bất kỳ thay đổi nào về tài liệu hoặc vi phạm nguyên tắc đăng ký người bán của TikTok shop, TikTok shop có thể xử lý tài khoản của bạn theo quy định trong điều khoản dịch vụ của người bán.

By Lâm Phúc

Mình là Lâm Phúc có đam mê về lĩnh vực Digital Marketing, hiện tại đã hoạt động 5 năm trong lĩnh vực này và muốn chia sẻ tới bạn đọc chút ít kinh nghiệm của mình. Nếu có cơ hội, hãy kết bạn và đưa ra câu hỏi của các bạn nhé, mình sẽ giải đáp trong khả năng có thể ^^

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ